Customers
User information
 Loading ...
Show article in Knowledge Base

 PUL Export knowledge base Export     SubscribeSubscribe      Show article info

PERSONUPPGIFTSLAGEN (For Swedish customers only)

Personuppgiftslagen (PUL) finns för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter. Läs mer om PUL

Jag intygar härmed att jag läst och förstått att personinformation lämnats i samband med registrering och användning av systemet, samt samtycker till att Visionera behandlar mina personuppgifter.


User comments
 Loading ...